сричка

Фонемата в китайския език (фонетика и фонология)

Фонемата е най-малката езикова единица, която не може да бъде разделена на по-малки части. Така напр. a, i, u са самостоятелни фонеми, докато lu, […]

Прочетете ОЩЕ >