тонални стойности

Тонална система на китайския език (фонетика и фонология)

Тоновете представляват модулации в честотата на звука с фонемен контраст. Тембърът на гласа често пъти е второстепенна характеристика на тоновете в множество диалекти, като […]

Прочетете ОЩЕ >