фонетика

Фонетични изменения в потока на речта (фонетика и фонология)

Ако бъде разгледана изолирано, фонетичната система на китайския език в основата си се състои от инициал, финал и тон, влизащи в състава на сричката. […]

Прочетете ОЩЕ >

Тонална система на китайския език (фонетика и фонология)

Тоновете представляват модулации в честотата на звука с фонемен контраст. Тембърът на гласа често пъти е второстепенна характеристика на тоновете в множество диалекти, като […]

Прочетете ОЩЕ >

Видове финали в китайския език (фонетика и фонология)

В китайския език има общо 39 финала, които според своята структура се разделят на три подвида – прости финали (монофтонги) и сложни финали (дифтонги […]

Прочетете ОЩЕ >

Вокална система на китайския език (фонетика и фонология)

Класификацията на гласните се извършва според трите основни аспекта на тяхната артикулация:

Прочетете ОЩЕ >

Консонантна система на китайския език (фонетика и фонология)

От 22-та съгласни звука, които съществуват в китайския книжовен език, ролята на инициали могат да изпълняват всички освен ng [ŋ]

Прочетете ОЩЕ >

Фонемата в китайския език (фонетика и фонология)

Фонемата е най-малката езикова единица, която не може да бъде разделена на по-малки части. Така напр. a, i, u са самостоятелни фонеми, докато lu, […]

Прочетете ОЩЕ >

Говорен апарат и образуване на звуковете (фонетика и фонология)

Човешкият език е материален носител на информация със звуковите вълни, които се възпроизвеждат от артикулационния апарат, възприемат се от слуховия и се предава лингвистичен […]

Прочетете ОЩЕ >