фонетични промени

Консонантна система на китайския език (фонетика и фонология)

От 22-та съгласни звука, които съществуват в китайския книжовен език, ролята на инициали могат да изпълняват всички освен ng [ŋ]

Прочетете ОЩЕ >