фонология

Фонетични особености на древния китайски език (фонетика и фонология)

Според разработките на руския синолог Сергей Старостин (1953 – 2005) – виден лингвист, полиглот, специалист в областта на компаративистиката /сравнителното езикознание/.

Прочетете ОЩЕ >

Методи за предаване произношението на йероглифа (фонетика и фонология)

Методи за предаване произношението на йероглифа: 反切 и 直音 Римни книги (韵书): представляват речници, в които думите, които се римуват са подредени в серии.

Прочетете ОЩЕ >

Фонология на класическия китайски език (фонетика и фонология)

Реконструкция на фонетиката на класическия китайски език Съвременните китайски диалекти са съхранили в себе си голямо количество информация относно историята на развитието на китайския […]

Прочетете ОЩЕ >

Тонални промени при слято четене (фонетика и фонология)

Тонални промени при слято четене /连读变调/ Най-изразено се проявяват при произнасянето на групи от две срички. Обикновено височината на тона на първата сричка е […]

Прочетете ОЩЕ >

Еризация (фонетика и фонология)

Сред съществуващите в китайския език прости финали (монофтонги) има един ретрофлексен (卷舌韵母), който не се свързва с никакъв инициал, а самостоятелно образува сричка.

Прочетете ОЩЕ >

Китайска фонетика и фонология

Уроци – Китайска фонетика и фонология:

Прочетете ОЩЕ >

Нулев тон (фонетика и фонология)

Нулевият тон в китайския език е загубата на етимологичния тон на дадена сричка, когато тя влезе в състава на дума, словосъчетание или изречение.

Прочетете ОЩЕ >