фу

Ритуални бронзови съдове

Във всички култури бронзът е бил първият смесен метал, който поради своята твърдост и устойчивост на корозия, се е употребявал за битови нужди и […]

Прочетете ОЩЕ >

Чуски строфи – 楚辞 (литература)

Княжество/Царство Чу заемало обширни територии. Те са потомци на династия 夏.Потомците на династиите преди 周 са били прокудени на запад. 周 не обичат 夏.

Прочетете ОЩЕ >