хипонимия

Синонимия – видове синоними (лексикология)

Синонимия – близост на значенията на различни думи, един и същи предмет, с различни думи се представят различни страни на едно и също понятие, […]

Прочетете ОЩЕ >