Цин

Късен период на управление на Цин

Цинският император Сиенфън (咸丰), по време на чието управление избухват Тайпинското и другите селски въстания, умира през 1861 г.

Прочетете ОЩЕ >