чъню

Традиционна класификация и особености на китайските фразеологизми (фразеология)

Към чъню се отнасят и биноми до съчетания от над 10 йероглифа – 矛盾. Класическа структура – 4 йероглифа, стилна форма, стилистичен трафарет – […]

Прочетете ОЩЕ >