Дзън Шън убива човек (古文)

Текст на старокитайски език:

昔者曾子处费。[鲁邑,属东海。]费人有与曾子同名族[名字,族,姓。]者而杀人。 人告曾子母曰曾参杀人。 曾子之母曰吾者不杀人。 织自若。[若,如故也。]有顷焉,人又曰曾参杀人。其母尚织自若也。顷之,一人又告之曰曾参杀人。其母惧,投杼逾墙而走。[逾墙逃走也。]

夫以曾参之贤与母之信也,而三人疑之,[使其母疑。]则慈母不能信也。[信,犹保也。]

Превод на български език:

Дзън Шън убива човек

Навремето Дзън Дзъ (Дзън Шън) отишъл да живее в град Би. Сред хората от Би имало такъв със същото собствено име и родово име, който убил човек (бил убиец). Хората казали на майка му: „Дзън Шън уби човек.“ Майката на Дзън Шън казала: „Синът ми не е убил човек“, и продължила да тъче както и преди (и самата тя си била както преди). Минало известно време, хората пак казали: „Дзън Шън уби човек.“ Майка му все още продължавала да тъче както преди. След известно време пак се появил човек, който казал: „Дзън Шън уби човек.“ Майка му се уплашила, хвърлила такачния инструмент, покачила се на стената и избягала.

Ех, това, че Дзън Шън е добродетелен и мъдър, в това се състои вярата на майката, а пък тримата човека били заблудени от съмненията си в него. Любящата майка не може да повярва на техните думи.


.