Да учиш (古文)

Текст на китайски език

天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

富者曰:“子何恃而往?”

曰:“吾一瓶一钵足矣。”

富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

Превод на български език

В Поднебесната нима има трудни неща? Ако ги направим, трудните неща ще бъдат лесни; ако не ги направим, лесните неща ще бъдат трудни. Няма нещо трудно, което да не можем да научим. Ако го научим, трудното нещо ще бъде лесно; ако не го научим- лесното нещо ще бъде трудно.

В западната низина на Съчуан живеели два монаха, един богат и един беден. Един ден, бедният монах казал на богатия:

-Искам да отида до Южното море, какво мислиш?

-На какво разчиташ, за да стигнеш до там? – попитал другият.

-Стига ми една бутилка и паничка за дарения – те са ми достатъчни.

-От години възнамерявам да отида там с лодка и все още не успявам. Ти как ще успееш?

Следващата година бедният монах се върнал от Южното омре и разказал историята си на богатия, който се засрамил щом я чул. От Съчуан до Южно море са безчет мили, богатият монах не могъл да отиде, а бедният успял. Ако човек е решителен, не би ли могъл да постигне нещо равностойно като това което сторил монахът?


.