Юефу 乐府 – ранни и късни (литература)

Жанрът юефу се появява през династия Хан (3-ти век пр.н.е. – 3-ти век н.е.) и носи името на Музикалната палата, създадена през 120 г. пр.н.е. от Хан У-ди.

Тя имала за задача да събира, редактира и компилира народни песни и поеми (т.нар. 汉乐府) от различни краища на Китай. Тези песни после били изпълнявани по време на различни церемонии в двореца. Впоследствие мелодиите им се губят, но текстовете се запазват. Тези песни били фолклорни – нямали конкретен автор, и били на прост, разговорен и лесен език, като често се използвали заемки от Шъдзин.

Песните са писани в пентасилабична форма 五言诗, която позволява по-богата и по-гъвкава ритмика и изразителност. Едни от най-известните такива произведения са: „明月何皎皎” – „Защо тъй ярка е луната” и „陌上桑” – „Крайпътна черница”. През династия Хан хората наричали стихотворенията от Музикалната палата 歌诗, а по-късно, след периода Уей-Дзин (220-420 г.), били наричани и 乐府. В последствие юуефу са се наричали стихотворенията, които са имитирали формата и тематиката на старите народни песни (т.нар. юефу на литератори 文人乐府). За разлика от Шъдзин, юефу отразява за първи път живота на обикновените хора, на нисшите слоеве на обществото и поставя основите за развитието на класическата китайска разказвателнапоезия. До появата на юефу поезията е била лирична, изразяваща чувства, а не събития.

Основни идеиза краткостта на живота, за раздялата между близки и приятели. Китайските поети се вглеждат в материалния свят и осъзнават, че човешкият живот е по-крехък и от камък и когато дойде пролетта той ще разцъфне: 人生天地间,忽如远行客 (на този свят животът е кратък като пътник отправил се надалеч). Всеки йероглиф е ценен сам по себе си : 一字千金. Сборникът „古诗十九首” представлява преход от класическите юефу към 文人乐府 (юефу, писани от литератори)

През династия Тан (618-907) формата юефу се възражда и поети като Ли Бай, Бай Дзю-и и Ду Фу са писали такива стихотворения. „关山月” – „Луната над планинската застава” на Ли Бай.


СЛЕДВАЩ УРОК 7 >> Литература на периода дзиен-ан 建安, Цао Цао, Цао Пи, Цао Джъ.


.