Начини на заемане на думи (лексикология)

Заемки (外来词,借词)

Те най-често са съществителни. Поради спецификата на китайския език – малък на брой срички, отговарящи на морфеми с определено съдържание, степента на ‘китаизиране’ на заетите думи е голяма.

Делим ги на три вида (начин на заемане съвпада с начин на словообразуване):

1) Фонетични (译音词) – думата попада в кит. езикова среда и кит. сричка се опитва да наподоби звучането. Проблема е при графичното обособяване- търсят се желани семантични асоциации и се избягват нежелани. 托福,可口可乐,绷带,百事 可乐,奔驰,宝马,模特儿;варваризми: DVD, CD.

Три основни типа:

1.1) По-рано за такива думи са се създавали специални йероглифи: 葡萄,蝴蝶,茉莉;万维网 (WWW). Повечето тук са едноморфемни биноми. В някои случаи единият от йероглифите не е уникален, той носи някакъв смисъл: 肮脏、窟窿 (удебелените са носители на смисъла)

1.2) В съвременния език – просто се вземат морфеми, като се постига частично фонетично уподобяване: 沙发,沙拉,淋巴(液),尼龙,扑克,托拉斯,乌托邦;имената – също тук: 莎士比亚,贝多芬,唐吉诃德,纽约. Понякога има различни варианти, примерно 沙拉 има друго изписване; често едното се налага.

Повечето заемки са от 2 или 3 морфеми; има обаче и от една: 听、卡 (с повече значения: car, cassette, card, calorie):电话卡,十轮卡,三轮卡,卡车,卡路里,千卡,克卡 (добавя се елемент, който да доизясни значението, например 听子)

1.3) Варваризми – заемат се директно, без да се изменя начинът им на записване – освен горните, примерно tet-a-tet, veni vidi vici; в китайския език те навлизат все по-широко, обикновено се отнасят за термини, назоваващи нови явления: DVD, GPS, MP3; понякога се включва два вида изписване – с латински букви и с йероглифи .

При заемането на търговски названия, правилата се ръководят от стремежа към престижно звучене (вж. примерите горе). Престижно е и нещо да звучи ‘английски’, затова понякога се използват наименования, които звучат съвсем чуждо на китайците, например съдържащи сричката fi. Китайският език е демонстрирал досега, че няма висока търпимост към чужди елементи в организма си (德谟克拉西、德律风 и др. са нагледен пример за това). Така този тип думи постепенно се китаизират, превръщат се в калки.

2) Хибридни (音义结合法)- най-често се състоят от фонетична заемка и китайска морфема, определяща категория – китайската морфема участва, за да поясни/мотивира значението, не от съображения за наподобяване на звученето: 因特网,苏打水,吉普车,坦克车,芭蕾舞,探戈舞,踢踏舞,高尔夫球,啤酒,香 槟酒,金酒;新西兰,大特、冰淇淋. Могат да се нарекат полукалки.

При двуморфемните структури родовите морфеми са задължителни, докато при триморфемните те могат да се изпускат. Обикновено отпред е фонетичният елемент, а отзад – китайският; но има и обратен вариант: 吧台 (бар – като част от интериора), 冰淇淋

3) Калкиране (семантично заемане) – думи, чиято структура се превежда на китайски изцяло с домашни думи. Външно тези думи трудно могат да се отделят от изконните, тяхното значение е изцяло мотивирано. Това е най-продуктивния начин на заемане.

Има две разновидности:

– Структурни калки – копие на словообразувателния модел на заемната дума, елементите й се взимат 1:1: 摇滚,死亡金属,蜜月меден месец,马力 конски сили,重水тежка вода,动产движимо имущество,不动产; тук са и японизмите: 理论,手续,教科书,了解, 讲师,

– Етимологично – думата се обяснява,няма вътрешна форма като при стурктурните, заема се чрез преосмисляне на понятието: 冲浪板 сърф,滑雪板,自来水чешмяна вода,望 远镜,电脑,安乐死ефтанизация

И двата вида – заемат мястото на фонетично заетите: 麦克风→ 阔音器;公里→ 千米;马达→ 发动机;德绿风→ 电话机;维他命→ 维生素

Друго разделение – по произход:

1. Японизми – вид варваризми, вземат се директно; първо японският си е заел думите от китайския и после кит. са си ги върнали „преработени” 干部,目的;列车-влак;

2. От други съседни народи (т.нар. ареални заемки), например от хуните са заети много съществителни, започващи с 胡 (той се явява топоним):胡瓜 тиква, 胡椒 черен пипер, 胡麻 коноп, 胡琴 разновидност на цитрата, 胡床 хамак, 胡鼓 барабан.

3. По Пътя на коприната идват чужди думи от Средния Изток за скъпоценни предмети и др.: 玛瑙 ахат, 琥珀 кехлибар, 胡萝卜 морков, 狮子 лъв, 石榴 нар,骆驼、琵琶、唢呐 (муз.инструмент)

4. Заедно с будизма след I в. 观音 Guanyin、和尚、尼姑 монахиня; фразеологизми 不看僧面看佛面 (не търся отговорност от слугата, а от господаря му)

5. През монголската династия Юен: 站 спирките на пощенската служба, 胡同 (първо значи кладенец)、阿哥 обръщение към сина,

6. Манджурски 格格 обръщение към принцеса (от страна на императора)

7. От западните езици – много от тях са калки: 地平线、地球、德谟克拉西→ 民主、赛因斯→科学、巧克力、马拉松


СЛЕДВАЩ УРОК #21 >> Хронологична класификация – активна и пасивна лексика. Остарели думи – архаизми и историзми. Неологизми.


.